El pou del glaç

01.07.2024

El pou de glaç està situat al costat obac d'un turó alsl ímits de Crespià.

De la construcció, actualment només es conserven els murs perimetrals de pedra del dipòsit cilíndric excavat a terra.

Al mig hi ha les pedres que han caigut del mur i de l'antiga coberta del pou.

El diàmetre del pou és d'uns 8 m, i la fondària actual és de prop de 4 m.

S'ha de considerar que el pou de glaç és molt més profund però s'ha anat tapant al llarg dels anys.[1]

Pou del Glaç de Can Manosa  15 minuts a peu    El pou de glaç està situat al costat obac d'un turó alsl ímits de Crespià.   De la construcció, actualment només es conserven els murs perimetrals de pedra del dipòsit cilíndric excavat a terra.  Al mig hi ha les pedres que han caigut del mur i de l'antiga coberta del pou.  El diàmetre del pou és d'uns 8 m, i la fondària actual és de prop de 4 m.  S'ha de considerar que el pou de glaç és molt més profund però s'ha anat tapant al llarg dels anys.[1]  El pou era usat antigament per conservar el gel al llarg de l'any. Es construïen al costat de la muntanya amb paraments de pedra seca i en forma de cilindre. Es tapaven amb una volta deixant 2 o 3 obertures.  Durant l'hivern s'hi introduïa el gel que es formava pels voltants i s'intercalava amb palla. A l'estiu es treien els blocs de gel mitjançant una politja.  Aquest sistema de conservar el gel natural es va deixar d'utilitzar quan van aparèixer nous procediments que mantenen el fred.[1]
Pou del Glaç de Can Manosa 15 minuts a peu El pou de glaç està situat al costat obac d'un turó alsl ímits de Crespià. De la construcció, actualment només es conserven els murs perimetrals de pedra del dipòsit cilíndric excavat a terra. Al mig hi ha les pedres que han caigut del mur i de l'antiga coberta del pou. El diàmetre del pou és d'uns 8 m, i la fondària actual és de prop de 4 m. S'ha de considerar que el pou de glaç és molt més profund però s'ha anat tapant al llarg dels anys.[1] El pou era usat antigament per conservar el gel al llarg de l'any. Es construïen al costat de la muntanya amb paraments de pedra seca i en forma de cilindre. Es tapaven amb una volta deixant 2 o 3 obertures. Durant l'hivern s'hi introduïa el gel que es formava pels voltants i s'intercalava amb palla. A l'estiu es treien els blocs de gel mitjançant una politja. Aquest sistema de conservar el gel natural es va deixar d'utilitzar quan van aparèixer nous procediments que mantenen el fred.[1]
¡Crea tu página web gratis!